Hojnosti letošního roku 2017. Jsme na ně připraveni?

Kalendářní rok 2017 je ve svém plynutí. Rok hvězdy naděje a nových počátků. Říká se, že hvězda tohoto roku se považuje za posvátnou. Internet a časopisy jsou plné pozitivních předpovědí.

Koncem ledna si na pomyslném trůně podala ohnivá opice s ohnivý kohoutem. Vzduch je plný víry, že letošní rok přinese více klidu, jasnosti, zdraví a radosti. Naděje je všudypřítomná.

A jak vypadá to, co doopravdy žijeme? Různě. Trochu to vypadá jako v čekárně na zázraky.

Za okny mráz, kloužou chodníky i silnice, někde je ještě sněhová peřina. Zdá se, že je pod ní klid. A je? Není. Je klid před probuzením. Oheň v zemi již ožil, vše se začíná již chystat a probouzet, chystají se síly k jarnímu vstávání. Je ještě čas, ale v podzemní laboratoři se již chystají zázraky. Jako každý rok.

Klienti, kteří ke mně přicházejí, se mně často ptají: „A kdy se to začne měnit k lepšímu? Chtěl/a bych tak věřit tomu, že ten letošní rok bude lepší než ten loňský. Zatím je to pořád nějaké náročné a plné zmatku.“

Když pak začneme pracovat v Théta-hladině, začnou se vynořovat témata a systémy přesvědčení, pro které nazrál čas, aby odešly. Často se objevují přesvědčení:

  • jen když budu hodně pracovat, zasloužím si odměnu,
  • všichni jsou úspěšnější než já,
  • život je nespravedlivý … aj.

Z roviny Stvořitele je jasně ukázáno, která přesvědčení to jsou – která je potřeba už pochopit a propustit a nahradit novými tvořivými programy od Stvořitele. A přichází úleva. Přijde i pocit a prožívání, že vše je v naprostém pořádku a že hvězda naděje, pod kterou je tento rok, je přítomná a svítí. Chce to ale práci, neděje se to samo.

Lednové dny byly plné zmatku – jakoby opice v posledních lednových dnech své vlády potřebovala dohnat vše, co ještě za uplynulý rok nestihla. A naplno a v různých kombinacích se vytvářely situace, které opici připomínaly – hravé, neposedné, veselé, nevyzpytatelné a někdy pěkně drzé….

Tato hra skončila nástupem KOHOUTA na trůn – tedy 28. ledna 2017. Své korunovační předměty – žezlo a korunu převzal KOHOUT až 3.2. 2017. V tento den začal solární rok Ohnivého kohouta, kdy sluneční energie začala tímto znamením naplno protékat. Když předchází nástup zvířete na trůn ještě před tím, než započne proudit solární energie, bývá to velmi dobrý rok – energeticky silný. A letos to tak je – KOHOUT dostal příležitost se ve svém úřadě nejdříve pořádně porozhlídnout a když přišla korunovace Sluncem, stoupl si do své síly.

Je to jeden z návodů pro nás pozemšťany. Stát ve své síle, být se sebou ve spojení, vědět, kdo v nás doopravdy bydlí, poznat ho a zamilovat si ho ♥.

Je osobním štěstím každého z nás, když máme dost síly a odvahy žít sami sebe. A budeme mít na to celý rok! Určitě se něco v tomto ohledu povede😊. Přeji nám to! Podmínky k tomu máme ideální – ROK HVĚZDY NADĚJE = jedničky je rokem sebepoznání a sebereflexe.

Kohout nás bude svojí přítomností vybízet k práci. Má rád pracovitost – pomalu a postupně, ale jít. Sprint není nutný, ale neustávat, to ano. Když polevíme, může klovnout. Žádná panika – jen lehké upozornění, že na našem dvorku je ještě nějaká ta práce. Klovnutí na znamení příliš neprokrastinovat, ve slabších chvílích se nevzdávat a jít dál.

Práce, která je před námi se bude týkat pořádků všeho druhu a na mnoha úrovních. Nelze jen štosovat. Tento rok bude ideální na to, abychom se rozloučili s tím, co už neslouží a je zralé odejít, propustit a nechat být…ať se bude jednat o lidi, věci, traumata…

Tento rok bude také přát rozloučení se se závislostmi všeho druhu: kouření, káva, alkohol, vztahy, věci, věci, události …

Kohout je velmi přímočarý. Bude nás také učit pojmenovávat věci pravými jmény.

Uvědomovat si své ryzí pocity a ty umět přiznat – minimálně sobě. Ideálně i tomu, komu náleží. Ve všech oblastech, lásku nevyjímaje.

Kdo je připraven, může se velmi posunout a vygruntovat ve svém domě (obydlí) i chrámu (vlastní tělo) a připravit se na další roky. Když člověk dobře uklidí, má jasno a přehled. V roce psa se to bude hodit hodně – půjde o rozlišování toho, kdo je opravdu můj přítel a kdo ne.

Kohout a hojnost patří k sobě. Kohout ji zná dobře, žije v ní. Budeme se učit užívat si hojnosti a dovolovat si jí – nejen na dovo-lené.


Bude přicházet hojnost i v hojení – starých křivd, ran a nedorozumění. Hvězdy budou přát rozvazování karmických vazeb, které jsou již zralé a připravené k ukončení, uzdravení a propuštění. Díky tomu se v našich životech budou otevírat úplně nové rozměry, jak tvořit svůj život. Ale i toto nebude přicházet samo. Pomalu, krok po kroku v práci sami na sobě přinese velkou úlevu a pocit zadostiučinění.

A jak jsou pestrobarevná peříčka kohouta, bude i takový náš život. Bude snadnější než kdykoli předtím, opustit šedé odstíny v jakékoli oblasti života – najít nové příležitosti, řešení, nápady. Nebude se tak však dít samo, bude potřeba aktivně se na tom podílet. Ale půjde to snadněji než roky předtím.

 

Symbolika KOHOUTA  a jeho slepiček bude také probleskovat do našich životů. Barevná peříčka, jejich lesk a sex-appeal a vzájemná velká přitažlivost obou pohlaví. I přes vykukující sex-appeal je kohout ve své podstatě puritán a moralista.

 

Laskavost a spravedlivost kohouta nás bude po celý rok provázet a posilovat.

A jestli na něčem KOHOUT opravdu ujíždí, tak je to ŘÁD :-). Jeho oheň mu dopřává dostatek energie, aby zvládl, co si předsevzal.

Tento rok je skutečně požehnaný. Je rokem prosperity, úspěchu a seberealizace. Kohout chce být viděn 😊.

Budeme pracovat, to ano, ale bude přicházet i odměna. Letošní rok bude CESTOU k prožívání radosti a užívání si kladů života.

Je čas připravit naše číše, aby mohly být naplněny. Z nebe přichází požehnání. Kéž se nám daří stát nohama pevně na zemi, s hlavou v oblacích a v naladění na vesmírné zdroje, srdcem otevřeným a připraveným následovat volání své duše a po malých krocích jít ke svému cíli, za svým snem. To stačí. Jsme obklopeni bezpodmínečnou láskou, zasloužíme si jí, je pro všechny dostupná. Je léčivá. Přináší radost a pocit vlastní svobody. Proto připravte číše!

Často slýchám otázku: „Kdy už tedy bude lépe, kdy se to už změní? Vždyť předpovědi jsou tak dobré?“

A dostávám odpověď z hladiny Théta od Stvořitele: „Věřte v božské načasování, vše má svůj čas. Věřte v bezpodmínečnou lásku. Dbejte na denní rytmus – odpočívejte, dobře jezte, milujte se navzájem, odkládejte nepotřebné a škodlivé, běžte krok po kroku a cíl nemůžete minout.“

Krásné a bohaté prožívání letošního roku – ať už na vlastním dvorku nebo při návštěvě v jiných hospodářstvích 😊.

A ať jsem dost bdělí na to, abychom vnímali, jak naše práce přináší své sladké plody.

S láskou Andrea Viola

Andrea Viola Sluková
Jsem léčitelkou duší. Mým posláním je probouzet v druhých lidech lásku a zdroje ke zdraví, štěstí a hojnosti ♥♥♥ Láska je nejmocnější energií na Zemi i ve Vesmíru. Každý den se mohou dít zázraky. Svůj život tvoříme každou myšlenkou, každým okamžikem. Můj příběh si můžete přečíst zde>>